Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 
 

Najnowsze komunikaty


 

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku:
facebook - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA !

W dniu od 12.09  w związku z zawodami wędkarskimi Koła PZW "Lipień" będzie zamknięty dla wędkowania staw Borusa.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zmiany w regulaminie !

Zgodnie z uchwała Zarządu ulega zmianie Regulamin Połowu Ryb dla członków SMD (zmiany oznaczone kolorem czerwonym):
Pkt. V.3 otrzymuje brzmienie:

V.   Okresy ochronne, wymiary i limity dzienne.
………………………………………………………………………………..
3.   Limity dzienne

 • Karp                                                                               - 1 szt. - 25 sztuk rocznie                                        

 • Węgorz                                                                          - 2 szt.

 • Drapieżnik (szczupak, sandacz, sum)                       -1 szt. Łącznie

 • Boleń                                                                            - 2 szt.

 • Okoń                                                                             - 4 szt.

 • Lin, pstrąg                                                                    - 2 szt. łącznie

 • Karaś pospolity (złoty)                                                - 2 szt.

 • Amur                                                                             - 1 szt.

 • Pozostałe gatunki                                                        - 5 kg.


……………………………………………………………………………………
b)   Po złowieniu drapieżnika przeznaczonego do zabrania (za wyjątkiem okonia
i bolenia) zabrania się dalszego łowienia na żywą lub martwą rybkę (w tym filet) oraz metodą spinningową.


Nie ulega zmianie Regulamin Jednodniowy !
__________________________________________________________________________________________________________________

Najbliższe zawody:

 • 12.09.2015 - Zawody wędkarskie Koła PZW Lipień

__________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA!!! Zgodnie z decyzją Dyrekcji Zakładu Lasów Poznańskich na terenie Dębiny obowiązuje całkowity zakaz ruchu  pojazdów mechanicznych. Samochodami mogą poruszać się tylko osoby posiadające pisemne zezwolenie od Zakładu Lasów Poznańskich, którzy w ramach tego zezwolenia mogą wjechać w celu wyładowania sprzetu, a następnie muszą odprowadzić samochód na parking. Jedynem dozwolonym miejscem do parkowania pojazdów osób z zezwoleniem jest teren przy bunkrze koło stawu Słoneczny. W soboty niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych.Dyrekcja zezwoliła również na wjazd do Dębiny uczestników zawodów karpiowych tylko i wyłacznie w celu wyładowania i załadowania sprzętu wędkarskiego. Powyższe zostało wprowadzone z uwagi na skargi  spacerowiczów.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Skarbnik przyjmuje po uprzednim umówieniu telefonicznym. Telefon do skarbnika: 512387024

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Prace społeczne przy sprzątaniu brzegów stawów (2 godziny) codziennie po uprzednim kontakcie telefonicznym.


       Prace nadzorują:
      • Krzysztof Pielin tel. 664950062
      • Kazimierz Szymański tel. 692632312

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Zezwolenia wydawane tylko za okazaniem karty wędkarskiej.

_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 
 • Zarybienie stawów Dębina:

     - w 2014 roku: kliknij tutaj
     - w 2015 roku (na dzień 19.03.2015 r.):
kliknij tutaj
___________________________________________________________________________________________________________

 • Aktualnie obowiązujący "Regulamin połowu ryb dla członków SMD" ze wszystkimi zmianami znajdziesz: kliknij tutaj

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
 
 
 

Stawy Dębina w Poznaniu
Położenie: W lasku "Dębina" na zachodnim brzegu Warty w Poznaniu. Lasek przylega bezpośrednio do zabudowań ograniczającego z południa Poznań osiedla Dębiec oraz ulic Droga Dębińska, Piastowska, Dolna Wilda.

Historia:
W 1984 r po wielkiej powodzi, gdy stawy zostały zalane przez Wartę, która po ustąpieniu zabrała wraz ze swoimi wodami ryby zasiedlające dotąd starorzecze, dzięki zapałowi kilkunastu wędkarzy - społeczników powstało Koło Miłośników Dębiny. W 1992 r Koło zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i przyjęło nazwę Stowarzyszenie Miłośników Dębiny "Leśniczówka". Zebrane na początku pieniądze pozwoliły na zakup niewielkiej ilości ryb. Z czasem jednak przybywało członków i ilość wpuszczanych ryb również wzrastała. Według zapisków prowadzonych przez p. Władysława Szczerkowskiego (skarbnik Koła, a później Stowarzyszenia przez 23 lata) w 1987 r do wszystkich stawów wpuszczono 500 kg karpia (kroczek), w 1988 r 270 kg. W latach 90 wpuszczano ok. 2 t karpi wielkości handlowej (corocznie po ok. 700 kg na stawy Borusa i Dębowy, 400 kg staw Grundela i 100 kg staw Słoneczny). W latach 2000 zarybienie karpiem miało wielkość od 2500 kg do 3500 kg i było rozłożone równomiernie na każdy ze stawów. Od 1998 r stawy Borusa i Dębowy mniej więcej co 2 lata są zarybiane również karpiami dużymi (średnia waga 8-10 kg) w ilości od 10 do 30 sztuk na staw. Największy wpuszczony karp miał 20,5 kg. Wpuszczono również kilka karpi o wadze pow. 15 kg. W 2010 r dopuszczono 1000 kg karpi (137 sztuk) od 7 do 15 kg, a w 2012 kolejne 43 szt o wadze od 7 do 12 kg.

Zbiorniki wodne:
W lasku znajdują się 4 stawy (starorzecza Warty) -Grundela, Słoneczny, Dębowy (z rowem), Borusa.  
Stawy należą do zbiorników przepływowych z możliwością regulacji poziomu lustra wody. Woda jest uzupełniana rurociągiem z uwagi na sąsiedztwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i liczne studnie głębinowe. Przeźroczystość wody w listopadzie wynosi ok. 50 cm. W lecie występują okresowe zakwity zoo- i fitoplanktonu. Pod względem zanieczyszczeń jakość wody mieści się w drugiej klasie czystości. Na stawach Borusa i Grundela znajdują się wyspy, na których przebywanie jest zabronione (ostoja ptaków). Zabronione jest również przebywanie na południowym brzegu stawu Słoneczny - teren Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.Pocztówkowa mapka Dębiny

Dno i roślinność wodna: Dno stawów jest twarde, pokryte osadem organicznym jasnym o miąższości średnio 10 mm i licznymi zawadami w postaci pni ściętych lub zwalonych przez bobry drzew. Roślinność wynurzoną stanowią niewielkie skupienia tataraku, trzcin i pałki wodnej, a zanurzoną kępy rogatka sztywnego. Ilość roślinności podwodnej jest zmienna. Jednego roku zarośnięte są duże połacie stawu Słonecznego, następnego natomiast stawu Grundela lub rowu na stawie Dębowym. Najuboższą roślinność podwodną ma staw Borusa.

Linia brzegowa:
Silnie rozwinięta. Porośnięta drzewostanem liściastym (dęby, buki, topole, akacje). Bezpośrednie brzegi stwarzają dogodne warunki do wędkowania. Zakazany jest jedynie połów z brzegu południowego stawu Słonecznego (teren Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) i z wysp.

Stronę odwiedziło: Liczniki wizyt

BUFET LEŚNY "U BORUSA"


Zapraszamy do wyremontowanego BUFETU LEŚNEGO "U BORUSA" przy Leśniczówce. Szef poleca: golonki, szaszłyki, lody i napoje oraz piwo "z kija".

Bufet Leśny "U Borusa"

NASI PRZYJACIELE


     
     

 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego