Regulamin jednodniowy - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin jednodniowy

Regulaminy

Regulamin połowu Ryb SMD
zezwolenia jednodniowe


I.   Metody wędkowania

1.   Zezwala się na wędkowanie metodą  spławikową, gruntową, w wyznaczonych  terminach.
2.   Zezwala się na stosowanie dowolnych zanęt (oprócz chleba i ziemniaków) i przynęt.
3.   Przy wędkowaniu metodą włosową należy posiadać matę "karpiową" i odpowiedniej wielkości podbierak.

II.    Czasookresy wędkowania.

1.   Okresy wędkowania

Dwie wędki , we wszystkie dni tygodnia.
O terminach zakazu połowu ryb dla wędkarzy jednodniowych powiadamia Zarząd komunikatem na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

2.   Godziny wędkowania
Maj                              -4.00-  21.00
Czerwiec                       -3.00 - 22.00
Lipiec                           -3.00 - 22.00
Sierpień                        -4.00 - 21.00
Wrzesień                       -5.00 - 20.00
Październik                    -5.30 - 19.00
Pozostałe miesiące         -od świtu do zmroku.
                 
III.   Okresy ochronne, wymiary i limity dzienne

1.    Okresy ochronne

"   Sum                       - od 01 listopada do 30 czerwca
"   Sandacz                  - od 01 stycznia do 31 maja
"   Szczupak                 - od 01 stycznia do 30 kwietnia
"   Pozostałe ryby          - jak w regulaminie PZW.

2.   Wymiary ochronne

"   Karp                        - 35 cm
"   Amur                       - 55 cm
"   Szczupak                  - 50 cm
"   Sandacz                   - 50 cm
"   Sum                         - 80 cm
"   Pstrąg                      - 30 cm
"   Lin                           - 3
5 cm
"   Węgorz                     - 50 cm
"   Pozostałe gatunki       - jak w regulaminie PZW

3.   Limity dzienne

"   Karp                                                          - 1 szt.
"   Węgorz                                                      - 2 szt.
"   Drapieżnik (szczupak, sandacz, sum, boleń)   -1 szt. łącznie

"   Okoń                                                         - 4 szt.

"   Lin, pstrąg                                                 - 2 szt. łącznie
"   karaś pospolity (złoty)                                 - 2 szt.
"   Amur                                                         - 1 szt.
"   Pozostałe gatunki                                        - 5 kg.

a)   Do limitu dziennego połowu sumuje się ryby złowione na różnych stawach i w różnych  porach dnia.
b)   Po złowieniu drapieżnika przeznaczonego do zabrania (za wyjątkiem okonia) zabrania się dalszego łowienia na żywą lub martwą rybkę (w tym filet).
c)   W przypadku złowienia karpia, którego waga jest równa lub wyższa niż 5 kg oraz amura od 10 kg wzwyż   należy  go   wypuścić  z powrotem do wody.
d)   W przypadku złowienia karpia KOI (kolorowego) lub jesiotra należy wypuścić go z powrotem do wody.
e)   Ryba podhaczona poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych musi być bezwzględnie wypuszczona z powrotem do wody.

IV.   Zakazy i nakazy.

1.   Zabronione jest wędkowanie ze sprzętu pływającego, z wysp, w woderach stojąc i brodząc w wodzie, przy przepustach między stawami do miejsca oznaczonego przez Zarząd oraz z brzegów oddzielonych barierkami z wyłączeniem barierki zabezpieczającej przed wpadnięciem pieszych na stawie Dębowym przy kamieniu. Zezwala się na wędkowanie przy nieczynnym syfonie na stawie Borusa
2.   Zakaz wędkowania z brzegu południowego (od strony Wodociągów) na stawie Słonecznym.
3.   Zakaz wędkowania przy wpuście wody na stawie Dębowym (po 5 m  z każdej strony wpustu) - wędki zarzucone prostopadle do brzegu. Uwaga! - nie zarzucać wędek w strefę chronioną z brzegu równoległego do prądu wody.
4.   Zakaz łowienia ryb  dla drugiej osoby poza swoim limitem. Ryba zacięta i wyciągnięta na brzeg należy do limitu tego, który rybę zaciął (nie wolno zacinać ryby za kogoś lub dla kogoś - wyjątek opiekun z dzieckiem).
5.   Obowiązuje zakaz wymiany złowionych ryb.
6.   Obowiązuje zakaz łowienia w nocy.
7.   Zakaz łowienia w okresach podanych w komunikatach na tablicy ogłoszeń wyłączających poszczególne stawy.
8.   Zakaz połowu dafni.
9.   
Podczas wędkowania metodą włosową należy posiadać matę karpiową i odpowiedniej wielkości podbierak.
10.
Zakaz używania plecionki jako linki głównej przy wędkowaniu metodą włosową.

V.   Inne

1.  Każdy wędkujący musi posiadać przy sobie kartę wędkarską, druk wpłaty darowizny na rzecz SMD uprawniający do wędkowaniu w danym dniu oraz kartę połowową.
2.   Każdy wędkujący na specjalnej imiennej karcie połowowej w trakcie wędkowania, natychmiast po złowieniu wpisuje każdą przeznaczoną do zabrania rybę (umieszczoną w siatce) , której limit jest określony ilościowo w sztukach,  (krzyżyk w odpowiedniej kratce). Należy wpisać  nazwę stawu i wagę ryby. W przypadku złowienia karpia lub drapieżnika (szczupaka, sandacza, suma, bolenia) trzeba  wpisać godzinę jego złowienia (format zapisu godziny XX, xx gdzie XX - godzina, xx - minuty np.: 06,35).  Wpisanie na karcie ilości ryb, których limit podany jest w kilogramach musi nastąpić najpóźniej po zakończeniu wędkowania, ale jeszcze przed zwinięciem zestawów i opuszczeniem stanowiska. Kartę połowu należy mieć bezwzględnie przy sobie w czasie wędkowania. Brak karty połowowej lub nie zaznaczenie złowionych ryb powoduje dożywotni zakaz wędkowania na stawach SMD i odebranie zezwolenia przez kontrolującego. Kartę należy zdać przy nabywaniu kolejnego zezwolenia jednodniowego. Nie zdanie karty połowowej skutkuje nie wydaniem zezwolenia.
3.   Wędkujący na stawach SMD ma obowiązek posiadania wagi, miary i przyrządu do wyhaczania haczyków.
4.   Złowione ryby należy przechowywać w wodzie (nie w plecaku, torbie itp.) w siatce zgodnej z regulaminem PZW lub w worku karpiowym , na stanowisku wędkarskim.
5.  
Wszyscy członkowie SMD mają prawo kontroli wędkujących i obowiązek zwracania uwagi osobom naruszającym Statut, regulaminy SMD, uchwały Walnego Zebrania i Zarządu oraz osobom przebywającym na terenie działalności SMD naruszającym regulaminy ZLP w szczególności zaśmiecających lub dewastujących teren i urządzenia, niszczących przyrodę.
6.   Prawo kontroli toreb wędkujących i osób towarzyszących posiadają osoby upoważnione przez zarząd specjalną legitymacją.
7.  
Naruszenie przepisów obowiązujących na terenie działania SMD skutkuje odebraniem zezwolenia przez kontrolującego i dożywotni zakaz wędkowania na stawach Dębiny.
8.   W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby należy powiadomić o tym fakcie Komisję Porządkową, członka zarządu, lub pracownika Leśniczówki pozostawiając ją w razie potrzeby do dalszych badań specjalistycznych..
9.   Nie ma wyłączności na stanowiska wędkarskie oraz rezerwowania stanowiska dla drugiej osoby.
10.   W sprawach nie objętych regulaminem połowu ryb SMD obowiązuje regulamin połowu ryb PZW.
11.   Wszystkie kwestie sporne wynikłe podczas wędkowania oraz w czasie kontrolowania należy z podaniem faktów przekazać na piśmie do Zarządu.
12.   Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi SMD. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego